متوسط بارش‌های استان همدان به 176 میلیمتر رسید
1397/01/15