صرفه‌جویی 1.5 میلیون متر مکعب آب با انسداد 32 حلقه چاه غیرمجاز در مشهد
1397/09/11