سرمایه‌گذاری 3800 میلیارد ریالی بخش خصوصی در صنعت آب استان همدان
1397/11/03