حوضه کارون‌بزرگ رکورددار کاهش بارندگی در حوضه‌های آبریز درجه دو کشور
1397/07/16