ثبت یک میلیمتر بارندگی از ابتدای تابستان تاکنون/ بارندگی‌ها در 22 استان کشور منفی است/ حجم نزولات جوی به 167 میلیمتر رسید
1397/04/27