بارندگی‌های استان قزوین به 190 میلیمتر رسید/ رشد 57 درصدی بارش‌های استان نسبت به میانگین بلندمدت
1397/11/02