انسداد 2700 حلقه چاه غیرمجاز در همدان/ تمام دشت‌های استان ممنوعه است
1397/02/23