امسال 180 حلقه چاه غیرمجاز در همدان مسدود شد
1397/07/03