کمبود آب در ساوه همچنان جدی است
1396/02/17
http://paven.ir/Detail?anwid=47484