کاهش 17 درصدی بارش‌های خراسان رضوی/ افت روان آب‌های استان در سال آبی گذشته
1396/07/18