پیشرفت 91 درصدی طرح مجتمع آبرسانی به شهرهای کردکوی، بندرترکمن،گمیشان وروستاهای مسیر
1396/09/18