سیر کاهشی بارندگي‌های کشور همچنان ادامه دارد/ افت 40 درصدی بارش‌هاي کشور نسبت به سال گذشته
1396/12/14