دستگاه‌های مسوول باید موضوع آب را موضوعی واحد و مشترک بدانند/باید به سمت سازگاری با کم‌آبی پیش برویم
1396/11/07