حجم بارش‌های کشور به 205 میلی‌متر رسید/ بیشترین بارش حوضه‌ای در خليج فارس و درياي عمان
1396/01/28