بارش‌هاي کشور به 46.5 ميليمتر رسيد/ 28 استان کشور در مقايسه با سال آبي گذشته بارش منفي دارند
1396/11/23