انسداد بیش از 30 هزار چاه غیرمجاز در کشور/ نصب بیش از 55 هزار کنتور بر روی چاه‌های کشاورزی/ اجرای بدون وقفه و با جدیت طرح احیا و تعادل بخشی
1396/10/30