اخبار بخش آب سال 94

1500 حلقه چاه غیرمجاز مسدود می‌شود/ 610 میلیون مترمکعب کسری مخزن سدهای تهران
1394/07/07
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=18334