اخبار بخش آب سال 94

مرحله سوم رهاسازی آب سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه عملیاتی شد
1394/11/21