اخبار بخش آب سال 94

رکورد جدید برای بارندگی های پاییز کشور
1394/09/07
http://www.ghatreh.com/news/nn28760715/رکورد-جدید-برای-بارندگی-های-پاییز-کشور

بر اساس آمار شرکت مديريت منابع آب ایران از باش‌های کشور، از اول مهر تا 27 آبان‌ماه سال جاري، ميزان بارش‌هاي کشور به 62 ميلي‌متر رسيد.