اخبار بخش آب سال 94

40درصد از تالاب‌ها در مجاورت مناطق مسكوني است/ 40 تالاب تحت تاثير خشكسالي
1394/11/17
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=36418