اخبار بخش آب سال 94

انجام سالانه 1200 کیلومتر کف‌شکنی در چاه‌ها/ تعیین آب قابل برنامه‌ریزی در کشور
1394/06/02