اخبار بخش آب سال 94

امسال 8 میلیون مترمکعب پسآب به نیروگاه مفتح منتقل می‌‏شود
1394/05/28