گيلان پربارش‌ترین و سمنان کم‌بارش‌ترین استان‌هاي كشور
1393/04/07
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=11476