پایتخت همچنان در بند خشک‌سالی
1393/09/17
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14247