سمنان کم‌بارش‌ترین و گیلان‌ پربارش‌ترین استان كشور
1393/05/27