سال آبی سختی را در پیش‌رو داریم/ 14 کلان‌شهر کشور درگیر تنش آبی
1393/11/27
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=15316