ذخیره آب سدهای خراسان رضوی به 26 درصد رسید
1393/02/15