خشک‌سالی در حال از بین بردن دشت‌های کشور است
1393/11/08
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=15023