جم بارش‌های کشور به 83 میلی‌متر رسید
1393/11/05
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14960