بارش 5 میلی‌متری در استان‌های تهران و البرز
1393/08/14
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=13672