. روزنامه گاردین گزارش داد: استقرار ۱۰۰درصدی بحران آب در شمال آفریقا و خاورمیانه تا سال ۲۰۵۰ میلادی
1402/05/27