. تولید محصولات کشاورزی در برخی مناطق کانادا 50 درصد کاهش یافت/ توصیه الگوی آلمانی مقابله با تنش .آبی به کانادایی‌ها
1402/06/20