استاندار گیلان تأکید کرد: ضرورت همراهی مسئولان و کشاورزان گیلانی در استفاده بهینه از آب
1400/01/26