پروژه آب شیرین‌کن زاهدان در آستانه بهره‌برداری/ حل مشکل کم‌آبی شهر زاهدان در سال جاری
1399/04/21