در سفر معاون رئیس جمهور به شهر بابل: 170 میلیارد تومان برای اجرای طرح آبرسانی به شهرهای گروه "الف" مازندران و "فاضلاب بابل" مصوب شد
1399/05/25