97 درصد آب مورد نیاز خراسان رضوی از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود
1399/01/19