بهره‌برداري از طرح فاضلاب شهر تربت‌حيدريه به 52 درصد رسيد
1399/04/08