با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه ششم تهران؛ ۷۰ درصد نیاز آبی منطقه ۲۲ پایتخت تامین می‌شود
1399/04/01