افزایش ناگهانی ۲۰ درصدی مصرف آب در شهر تهـــران / پیک لحظه‌ای مصرف آب تهران به ۵۱,۵ مترمکعب بر ثانیه رسید
1399/03/12