98

با تکمیل پروژه آب‌شيرين‌كن زيارت؛ مشکل كمبود آب روستاهاي سيريك هرمزگان تا پایان سال حل می‌شود
1398/09/03