98

الزام تمامی نیروگاه‌های کشور به استفاده از پساب تصفیه‌ شده/ اولویت با واحدهای دارای برج‌ خنک‌کننده مرطوب است
1398/03/05