کاهش دو درصدی هدر رفت آب در قم/جلوگیری از هدر رفت 2 میلیارد لیترآب
1397/05/03