کاهش بارندگی‌های تهران در چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است
1397/07/24