هشتاد درصد آب شرب روستاهای بوشهر از استان‌های همجوار تامین می‌شود
1397/02/10