ميزان 48/99 جمعیت شهرها تحت پوشش شبکه آب‌رسانی/ طول شبکه‌ توزیع آب از مرز 155 هزار کیلومتر گذشت/ حجم مخازن به فراتر از 14 میلیون مترمکعب رسید
1397/10/22