مصرف آب در سرپل ذهاب 1.5 برابر حد معمول است/ پایش مستمر کیفیت آب شرب در مناطق زلزله‌زده
1397/03/28