عملیات نوسازی و بهره برداری از پروژه های فاضلاب قم آغاز شد
1397/10/15