طرح آب‌رسانی اضطراری تهران به تصویب اعضای شورای شهر رسید/ استقرار مخازن اضطراری تامین آب در تمامی محلات تهران
1397/05/09