سي مدول تصفیه‌خانه فاضلاب تا پنج سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
1397/07/14