دولت موافق افزایش تعرفه آب پرمصرف‌هاست/ یک‌سوم برنج کشور در استان‌های ممنوعه کشت می‌شود/ حقابه‌های زیست محیطی حذف نشده است
1397/05/16